dissabte, 28 de maig de 2011

Instruccions per la matrícula a les PAU pels estudiants que acaben el CFGS

Hem rebut aquesta informació que de ben segur és del vostre interès:

FASE ESPECÍFICA DE LES PAU-2011. TITULATS TÈCNICS SUPERIORS [CFGS]
1. MATRÍCULA

Via Internet al portal accesnet: https://accesnet.gencat.cat
Termini: del 16 de maig al 23 de maig.
Dins d’aquest termini s’ha de formalitzar la matrícula i pagar les taxes corresponents.
2. LLIURAMENT CERTIFICATS
Per inscriure’s a les proves cal acreditar, com a mínim, tenir superats tots els mòduls del cicle (llevat els de formació pràctica i/o projecte final), mitjançant un certificat del centre.
Data límit de lliurament: 6 de juny [improrrogable].
Llocs de lliurament:
• Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat
• Oficina d’Orientació per a l’accés a la Universitat
• UAB:
Campus de Bellaterra: Sala Teatre de l’Edifici d’Estudiants i de Cultura – Plaça Cívica
Campus de Sabadell : Gestió Acadèmica – c/ Emprius, 2
• UdG: Secció d’Atenció a l’Estudiant i d’Accés (Edifici CIAE)
• UdL: Oficina de les PAU
• URV: Centre d’Atenció als Estudiants (Campus Sescelades)
• UVic: Universitat de Vic
• Manresa: Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa
• Mataró: Escola Universitària del Maresme (TECNOCAMPUS)
• Tortosa: Universitat Rovira i Virgili
2.1. ESTUDIANTS DE DARRER ANY D’UN CFGS durant el curs 2010-2011
Els estudiants que estiguin cursant el darrer any d’un CFGS durant el curs 2010-2011, per inscriure’s a les proves han d’acreditar tenir superats tots els mòduls del cicle (llevat els de formació pràctica i/o projecte final), mitjançant un certificat del centre.
El centre lliurarà tots els certificats dels seus estudiants matriculats de les PAU, en els llocs indicats més amunt."
Per accedir a estudis universitaris mitjançant la preinscripció universitària, abans que acabi el termini de la preinscripció universitària [5 de juliol], aquests estudiants hauran de presentar a l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat o a les seves seus, un certificat d’estudis finalitzats on s’hi faci constar la qualificació mitjana obtinguda calculada amb tres decimals.
2.1. TITULATS TÈCNICS SUPERIORS amb anterioritat al curs 2010-2011
Els Titulats Tècnics Superiors amb anterioritat al curs 2010-2011 per inscriure’s a les proves han d’acreditar la finalització dels estudis, mitjançant un certificat d’estudis finalitzats on s’hi faci constar la qualificació mitjana obtinguda calculada amb tres decimals.
Si es tracta d’usuaris que en accedir al portal accesnet per formalitzar la matrícula ja tenen validada aquesta dada, NO han de lliurar cap certificació,
Els usuaris que hagin de lliurar el certificat d’estudis finalitzats per inscriure’s a les proves, NO caldrà que lliurin cap altra documentació per accedir a estudis universitaris mitjançant la preinscripció universitària.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada