dijous, 22 de desembre de 2011

L'Institut de Terrassa ha obtingut la carta universitària Erasmus


Aquest mes de desembre l'Institut de Terrassa ha rebut la CARTA UNIVERSITARIA ERASMUS (CUE), document que ens autoritza per realitzar accions de mobilitat a l'estranger amb alumnes de Cicles Formatius de Grau Superior dins de la Unió Europea fins el curs 2013-14. El alumnes seleccionats podran realitzar parcial o totalment les pràctiques a les empreses de qualsevol país de la Unió Europea. La durada de l'estada de l'alumne serà d'un mínim d'un mes i pot arribar fins els set mesos.
Amb accions d'aquest tipus l'Institut de Terrassa té la intenció de potenciar la sortida a l'exterior dels seus alumnes un cop hagin acabat el cicle.
El finançament d'aquestes estades es farà en gran part per part de les beques Erasmus, gestionades pel Departament d'Ensenyament.

Normativa per a l'accés a la Universitat per estudiants de CFGS

Tal com sabeu els titulats tècnics poden accedir a la universitat directament i sense obligació de fer cap prova. La seva nota d’accés és la qualificació mitjana obtinguda en el cicle (entre 5 i 10 punts) i té validesa indefinida.
Per accedir a algun estudi de Grau, aquests estudiants poden millorar la nota d’accés si s’examinen de matèries de modalitat de batxillerat vinculades als estudis universitaris que desitgin cursar. Per això, voluntàriament, igual que els estudiants de batxillerat i els estudiants procedents de sistemes educatius estrangers, poden fer exàmens de la fase específica de les PAU.
Us facilitem els links que us podran complementar la informació corresponent pels vostres estudiants interessats:
· Tota la informació sobre les proves pels alumnes de CFGS : http://www.gencat.cat/economia/ur/ambits/universitats/acces/vies/fp/index.html
Contingut de les matèries, estructura dels exàmens, criteris d’avaluació i models d’exàmens de convocatòries anteriors:
www.gencat.cat/universitats/pau
Preinscripció universitària: 
www.gencat.cat/universitats/preinscripcio
Tant la matrícula a les PAU com la preinscripció universitària, s’haurà de fer a través del portal accesnet, on els alumnes que no siguin usuaris caldrà que s’hi registrin: https://accesnet.gencat.cat
Us comuniquem, així mateix, les dates per la convocatòria de juny 2012:
- dies d’examen 12, 13 i 14 de juny
- període de matrícula del 16 al 21 de maig
- per inscriure’s a les proves s’ha d’acreditar tenir superats tots els mòduls del cicle (llevat els de formació pràctica i/o projecte final), mitjançant un certificat del centre, que haurà de ser lliurat abans del dia 4 de juny a l’Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat .
Més informació a:

Trobada d'empreses simulades a l'Institut de Terrassa

El passat dijous 15 de desembre es va celebrar una trobada comercial d'empreses simulades a l'Institut de Terrassa. Hi van participar els Instituts Agustí Serra i Les Termes de Sabadell, Badia de Badia del Vallès, J.V.Foix de Rubí i l'amfitrió, l'Institut de Terrassa.
La simulació d'empreses és una activitat consistent en que els alumnes creen i gestionen la seva pròpia empresa, que es relaciona amb moltes d'altres en una xarxa social a Internet.
Els alumnes de Segon Curs del Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Gestió Administrativa desenvolupen aquesta activitat en la xarxa Empresaula, de la que en formen part 25 Instituts d'arreu de Catalunya i Navarra, amb 70 empreses simulades.
Les empreses participants en aquesta trobada varen ser: 
 • A la carta de l'Institut J.V. Foix de Rubí
 • Aika de l'Institut J.V. Foix de Rubi
 • BBB Office de l'Institut de Terrassa
 • Cideal de l'Institut Agustí Serra de Sabadell
 • EPIS Badia de l'Institut Badia de Badia del Vallès
 • PRL de l'Institut de Terrassa
 • Tot Informàtica de l'Institut Les Termes de Sabadell
 • Uniseg de l'Institut Agustí Serra de Sabadell
Aquest és el reportatge que es va emetre pel canal de televisió Terrassa Vallès.

dimecres, 9 de novembre de 2011

Accés a la Universitat per alumnes de CFGS

Alguns alumnes ens han fet arribar el suggeriment de repetir l’activitat que es va fer el passat Curs, això és, que alumnes que acaben els CFGS puguin assistir com a oients a les classes de les matèries específiques de Batxillerat de les quals els volen presentar a les PAU (Proves d’accés a la Universitat) per pujar nota.

De moment encara no tenim la confirmació de que el sistema d’accés a la Universitat per part dels alumnes de CFGS serà el mateix que el Curs passat, però per si de cas us recomanem el següent:

1. Llegir el comentari que vàrem fer en aquest mateix Bloc el Curs passat sobre aquest tema.

2. Omplir aquest qüestionari .

Tan aviat tinguem la confirmació que hi ha alumnes interessats ens posarem en contacte amb els professors de Batxillerat per tal de verificar si hi ha disponibilitat de places en el seu Curs per tal que hi pugueu assistir, i us en comunicarem el resultat per correu electrònic.

dijous, 3 de novembre de 2011

Borsa de Treball i FCT

Hem posat en marxa una iniciativa que pensem que serà de gran utilitat i interès per a alumnes i exalumnes de Formació Professional d'aquest Institut.

Es tracta d'una Borsa de Treball i FCT via Internet que agilitzarà el contacte entre les empreses i els nostres alumnes i graduats, permetent que les ofertes de pràctiques en empreses i de treball arribin en temps real a les persones interessades.

El procediment és el següent:

 1. Primer cal registrar-se com a alumne o ex-alumne en el formulari d'aquest post, i nosaltres un cop verificades les dades us introduirem en l'aplicatiu.
 2. A continuació rebreu un correu electrònic informant-vos que esteu d'alta en el sistema, a partir del qual podreu entrar i modificar el vostre perfil. Podreu introduir els Cicles que heu cursat, la formació que teniu, el vostre Curriculum Vitae...
 3. A partir d'aquest moment formareu part de la Borsa de Treball i FCT de l'Institut de Terrassa i rebreu les ofertes de les empreses. Aquestes inclouran tota la informació relativa al lloc de treball i d'altra de complementària, com ara la localització de l'empresa amb Google maps.
 4. Si es tracta d'una oferta de treball i us interessa n'hi haurà prou amb clicar el botó d'enviar el curriculum des del correu electrònic i l'empresa el rebrà de manera immediata.
 5. Sempre podreu entrar en l'aplicatiu i modificar el vostre perfil, canviar el CV, introduir nous estudis, gestionar les vostres ofertes...
Esperem que rebeu moltes ofertes de treball, de fet ja us podem avançar que n'estem rebent per part de les empreses, la qual cosa és una molt bona notícia en aquests temps que corren.

Aqui teniu el formulari:

dissabte, 29 d’octubre de 2011

Formació Ocupacional a l'Institut de Terrassa

En el marc del programa Qualifica't, i del conveni signat entre l'Institut de Terrassa i l'empresa municipal Foment de Terrassa, en el nostre Centre s'impartirà Formació Ocupacional de tres especialitats: administrativa, química i imatge personal.

Els alumnes dels Cursos que es portaran a terme en les nostres instal·lacions no solament adquiriran capacitats professionals, sino que a més podran validar el seu aprenentatge a la Formació Professional reglada.

Estem molt satisfets de col·laborar amb aquest servei que s'ofereix a la Ciutat, i esperem que contribueixi a millorar la ocupabilitat de les persones que assistiran a les classes i, per què no, a obtenir la desitjada inserció laboral.

4 projectes d'innovació MEC aprovats!

El mes d'octubre es va publicar la resolució de la convocatòria de Projectes MEC. Els Departaments de Formació Professional del nostre Institut optaven a la financiació de 6 projectes.

Finalment se n'han aprovat 4, la qual cosa ens converteix en un dels Instituts de Catalunya amb més projectes MEC aprovats, si no el que més.

Estem molt satisfets, i volem felicitar als Departaments i els professors que els van presentar i que els desenvoluparan.

Sabem que ha estat un premi merescut a un treball constant i efectiu; sabem també que si presentar els projectes va ser molt laboriós portar-los a la pràctica  ho serà infinitament més.

Això té un mèrit especial en aquests temps de retallades; tanmateix aquest esforç dels professionals del nostre Institut es justifica per l'objectiu que es persegueix, que és la millora de la formació i la qualificació dels nostres alumnes, i per tant de la seva productivitat a l'empresa i les seves possibilitats d'inserció laboral.

Felicitats pel treball fet, molts ànims pel gran repte que hi ha per endavant en aquests propers mesos, i esperem que aquest sigui el primer pas d'un camí molt llarg i enriquidor.

Els projectes aprovats han estat:

Departament d'Imatge Personal
 • Fomentar i impulsar la Formació Professional d'imatge personal en l'àmbit de la innovació i la iniciativa emprenedora.
 • Actualització professional del professorat i alumnat d'Imatge Personal.
Departament de Química
 • Biorreactors com experiència prèvia i aplicable a la indústria química: disseny, anàlisi, caracterització, muntatge i control
 • Transbiomasa FP: Transferència de coneixement sobre aprofitament energètic de la biomassa en centres de FP.

dimecres, 5 d’octubre de 2011

Compleció de Cicles LOGSE

Compleció d’ensenyaments extingits de formació professional
Els alumnes que han estat matriculats en el centre o bé que provenen de les convocatòries de proves d’obtenció de títols o d’acreditació de competències dels cicles formatius LOGSE ja extingits, poden completar el pla d’estudis iniciat mitjançant les activitats de recuperació i les proves d’avaluació que el centre determini d’acord amb el que estableix en l’Ordre EDU/362/2009, de 17 de juliol, i la Resolució EDU/3982/2010, de 10 de desembre.

En el cas de l'Institut de Terrassa són el CFGM de Gestió Administrativa (LOGSE), i el CFGM d'Equips Electrònics de Consum (LOGSE)

Es pot inscriure a les proves d'avaluació per superar els crèdits extingits l'alumnat que amb anterioritat hagi estat escolaritzat al Cicle.

Les proves d'avaluació s'han de fer durant els dos cursos següents a l'extinció del cicle formatiu al centre.

La inscripció a les proves d'avaluació s'ha de dur a terme:

a) De l'1 al 15 d'octubre. Permet participar en les convocatòries de novembre i d'abril. L'alumnat ha de confirmar, amb l'antelació i forma que determini cada centre, l'assistència o la renúncia a la segona convocatòria. La inscripció es farà amb el corresponent model que facilitarà la Secretaria del centre a demanda de l'interessat.

b) De l'1 al 15 de març. Permet participar en la convocatòria d'abril.

Les proves d'avaluació s'han de dur a terme:

a) Per a la convocatòria de novembre, entre l'1 i el 30 de novembre.

b) Per a la convocatòria d'abril, entre l'1 i el 30 d'abril.

Un cop feta la inscripció es penjarà el calendari de les proves en aquest mateix Bloc.

dimarts, 27 de setembre de 2011

Qualifica't: validació de l'experiència laboral

S'ha obert el termini per a la validació de l'experiència laboral. Consulteu la informació i el calendari:


Clica aquí per fer la inscripció

dilluns, 12 de setembre de 2011

Activitats extraescolars

T'animem a apuntar-te a les activitats extraescolars de l'Institut de Terrassa!
El Curs passat en vam encetar una que va interessar molts alumnes de Cicles Formatius, i que continuarà aquest Curs: un grup de Música Gospel.
En trobaràs molta informació, fins i tot amb videos de les darreres actuacions, al Bloc del Gospel.
Anima't!

dijous, 8 de setembre de 2011

Convalidacions de Cicles Formatius del Curs 2011/12

La persona que s'ha matriculat en un cicle formatiu de formació professional inicial, si té altres estudis del mateix nivell o superior podria tenir dret a algunes convalidacions.
Els qui us trobeu en aquest cas cal que llegiu aquesta normativa de convalidacions.
Aquesta és la documentació que has de llegir i presentar, enel seu cas, a la Secretaria del centre abans del dia 21 d'octubre:
Documentació que cal aportar
Instància convalidacions centre
Instància general

dimarts, 6 de setembre de 2011

Guía de l'alumne de CCFF del Curs 2011/12

Aqui teniu a la vostra disposició la Guía de l'alumne per aquest Curs. És un document molt important que heu de llegir atentament perque hi figura informació que us serà de gran utilitat: calendari d'avaluacions, normes de convivència, serveis del Centre...
Que tingueu un bon Curs!

diumenge, 4 de setembre de 2011

Beques per alumnes de Formació Professional Curs 2011 - 2012

En el BOE de 27 de juliol s'ha publicat la Resolució de 21 de juliol de 2011, del Ministeri d'Educació, per la qual es convoquen beques i ajuts a l'estudi per al curs 2011-2012, per a l'alumnat que cursi estudis potobligatoris no universitaris.

Caldrà que els sol.licitants complimentin les sol.licituds telemàticament, amb el model que apareix en la pàgina web: https://sede.educacion.gob.es, en l'apartat corresponent a "tràmites y Servicios", no més tard del 30 de setembre.

Durant el mes de setembre, la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa lliurarà més informació sobre la tramitació de l'esmentada convocatòria, la qual es farem arribar tan bon punt en disposem.

dissabte, 28 de maig de 2011

BEQUES PER A REALITZAR PRÀCTIQUES A L’ESTRANGER PER ALUMNAT DE CICLES FORMATIUS DE TERRASSATERMINI PRESENTACIÓ:  1 de juliol de 2011 (14:00 h.)

L’Ajuntament de Terrassa obre la convocatòria per concedir 2 beques, una per alumnes de grau mitjà i una altra per alumnes de grau superior, per realitzar les pràctiques a l’estranger per un periode mínim d’un mes. La beca, valorada en 1700 Euros cobreix totes les despeses opcasionades pel viatge, estada i manutenció.

És una oportunitat única, Anima’t.

No obstant, l’alumne que vulgui entrar a la convocatòria ha de complir els següents requisits:
 •        Ser major d’edat o fer els 18 anys aquest curs.
 •        Residir a Terrassa.
 •        Obtenir el títol de Tècnic durant el curs 2010/2011.
Si estàs interessat, introdueix les teves dades i ens posarem en contacte amb tu per ajudar-te amb la documentació que has de presentar.Instruccions per la matrícula a les PAU pels estudiants que acaben el CFGS

Hem rebut aquesta informació que de ben segur és del vostre interès:

FASE ESPECÍFICA DE LES PAU-2011. TITULATS TÈCNICS SUPERIORS [CFGS]
1. MATRÍCULA

Via Internet al portal accesnet: https://accesnet.gencat.cat
Termini: del 16 de maig al 23 de maig.
Dins d’aquest termini s’ha de formalitzar la matrícula i pagar les taxes corresponents.
2. LLIURAMENT CERTIFICATS
Per inscriure’s a les proves cal acreditar, com a mínim, tenir superats tots els mòduls del cicle (llevat els de formació pràctica i/o projecte final), mitjançant un certificat del centre.
Data límit de lliurament: 6 de juny [improrrogable].
Llocs de lliurament:
• Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat
• Oficina d’Orientació per a l’accés a la Universitat
• UAB:
Campus de Bellaterra: Sala Teatre de l’Edifici d’Estudiants i de Cultura – Plaça Cívica
Campus de Sabadell : Gestió Acadèmica – c/ Emprius, 2
• UdG: Secció d’Atenció a l’Estudiant i d’Accés (Edifici CIAE)
• UdL: Oficina de les PAU
• URV: Centre d’Atenció als Estudiants (Campus Sescelades)
• UVic: Universitat de Vic
• Manresa: Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa
• Mataró: Escola Universitària del Maresme (TECNOCAMPUS)
• Tortosa: Universitat Rovira i Virgili
2.1. ESTUDIANTS DE DARRER ANY D’UN CFGS durant el curs 2010-2011
Els estudiants que estiguin cursant el darrer any d’un CFGS durant el curs 2010-2011, per inscriure’s a les proves han d’acreditar tenir superats tots els mòduls del cicle (llevat els de formació pràctica i/o projecte final), mitjançant un certificat del centre.
El centre lliurarà tots els certificats dels seus estudiants matriculats de les PAU, en els llocs indicats més amunt."
Per accedir a estudis universitaris mitjançant la preinscripció universitària, abans que acabi el termini de la preinscripció universitària [5 de juliol], aquests estudiants hauran de presentar a l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat o a les seves seus, un certificat d’estudis finalitzats on s’hi faci constar la qualificació mitjana obtinguda calculada amb tres decimals.
2.1. TITULATS TÈCNICS SUPERIORS amb anterioritat al curs 2010-2011
Els Titulats Tècnics Superiors amb anterioritat al curs 2010-2011 per inscriure’s a les proves han d’acreditar la finalització dels estudis, mitjançant un certificat d’estudis finalitzats on s’hi faci constar la qualificació mitjana obtinguda calculada amb tres decimals.
Si es tracta d’usuaris que en accedir al portal accesnet per formalitzar la matrícula ja tenen validada aquesta dada, NO han de lliurar cap certificació,
Els usuaris que hagin de lliurar el certificat d’estudis finalitzats per inscriure’s a les proves, NO caldrà que lliurin cap altra documentació per accedir a estudis universitaris mitjançant la preinscripció universitària.

dijous, 5 de maig de 2011

Inscripció a les PAU

Com ja sabeu, els estudiants de CFGS que us vulgueu matricular a les PAU podreu fer-ho del 16 al 23 de maig.
Per tal que puguem preparar la documentació que heu de presentar per poder fer l'examen és important que aquells que us matriculeu a les PAU ompliu el següent formulari:

diumenge, 1 de maig de 2011

Jornada de Portes Obertes

Estem a punt d'obrir la preinscripció per al Curs 2011/12, i per aquest motiu us convidem a la Jornada de Portes Obertes dels ensenyaments postobligatoris, Batxillerat i Cicles Formatius, que tindrà lloc el dimecres 4 de maig a les 19:30 de la tarda.
En el transcurs de la mateixa es farà una xerrada sobre aquests estudis i una visita a les instal·lacions del centre.
El calendari de la preinscripció serà:
 • Publicació de l'oferta: 6 de maig del 2011
 • Període de presentació de sol·licituds: del 9 al 20 de maig del 2011. Si la sol·licitud s'envia per Internet, el termini es tanca a les 24 h del dia 19 de maig del 2011.

Hi esteu convidats! Us esperem!

dilluns, 25 d’abril de 2011

Nous professionals de l'Institut de Terrassa

Nous Professionals from Marc Riera on Vimeo.

A les jornades de Formació Professional vàrem presentar aquest video, que posa de relleu la importància dels estudis professionals per a fonamentar un projecte personal.

En només 9 minuts alguns alumnes i exalumnes del nostre Institut ens parlen de la seva experiència laboral i formativa, i sobre la seva relació amb els estudis que van cursar al nostre Centre de les branques Administrativa, Estètica, Perruqueria, Química, Electrònica i Prevenció de Riscos Professionals.

Estem segurs que us interessarà!

diumenge, 17 d’abril de 2011

Breu resum de les VIII Jornades Tècniques de Formació Professional

Alumnes d'ESO s'apropen a la Formació Professional amb diversos tallers
(de terrassadigital)
Per veure el VIDEO i la noticia completa, cliqueu AQUI
L'Institut Terrassa organitza aquest dijous i divendres les vuitenes jornades tècniques de l'FP. Alumnes de quart d'ESO coneixen els diferents cicles formatius a través de tallers d'administració, laboratori o electrònica

Alumnes de quart de secundària de l’Institut Terrassa tenen aquests dies l’oportunitat de conèixer les possibilitats que els ofereix la Formació Professional. El centre educatiu ha organitzat, aquest dijous i divendres, les vuitenes jornades tècniques de l'FP.

Els alumnes que han volgut han participat en algun dels tallers que s’han preparat perquè coneguin més a fons les branques de l'FP que ofereix l’institut. Així han pogut tastar la formació professional amb tallers d’administració, laboratori i estètica i imatge personal. També s'ha organitzat una taula rodona sobre prevenció de riscos.

En electricitat i electrònica, en canvi, han estat actuals alumnes dels cicles formatius els que han explicat el projecte que estan desenvolupant juntament amb l’empresa Scalextric.

Col·laboració Scalextric - Institut de Terrassa

Els estudiants del Cicle Formatiu de Grau Superior de Desenvolupament de Productes Electrònics han presentat els projectes que estan duent a terme en col·laboració amb l'empresa Tecnitoys - Scalextric, concretament:

-Control i monitoratge del consum elèctric dels cotxes amb recàrrega en boxes.

-Monitoratge del temps per volta i limitació de la velocitat màxima del cotxe.

Aquests projectes estan dirigits pels professors Antonio Peidro Villanueva, Francisco Jiménez García i José Francisco Esteve Feliu.
Una de les activitats ha consistit en una competició de Scalextric, de la qual ha resultat guanyadors els alumnes Antonio Aguilera, com a primer classificat que representarà l'Institut de Terrassa a la Final de Catalunya, i Albert Robles.


Taula rodona sobre prevenció de riscos professionals
El dijous 14 d'abril ha tingut lloc en aquest Centre una Taula rodona sobre Prevenció de Riscos amb la participació dels Srs. Bartolomé Obrador, de Kern Pharma SA, Ramon Batalla de Grup Ivemon Ambulàncies Egara i Albert Soler de la Societat de prevenció de FREMAP. En el transcurs de la mateixa s'han tractat diversos temes com ara els procediments de prevenció de riscos en indústries químiques, la prevenció i gestió del risc en atmòsferes explosives, o el transport de persones amb mobilitat reduïda. La moderació de l'acte va estar a càrrec de Carme Rebollo, professora del nostre Centre.


Participació de Foment de Terrassa
Domènec Escanilla, Cap del Servei a les Empreses de Foment de Terrassa, SA. i Beatriz Beatriz Garcia Ferrer, Tècnica del Servei de Creació i Consolidació Empresarial, han efectuat unes xerrades sobre el paper d'aquesta empresa municipal en la creació i els serveis a empreses a la nostra ciutat. Aquests actes han tingut lloc en el si de les VIII Jornades Tècniques de Formació Professional que s'han cel·lebrat a l'Institut de Terrassa, i també hi han participat empresaris acollits als diferents serveis oferits per aquesta empresa.
En el transcurs de l'acte es van presentar els videos Joves Emprenedors i Nous Professionals. Aquest darrer ha estat elaborat pel nostre centre i mostra la trajectòria professional de diversos alumnes i exalumnes del nostre Institut a partir dels seus estudis de Cicles Formatius de Grau Mitjà o Superior.


Concert de música Gospel
El dijous 14 d'abril va tenir lloc el primer concert de Gospelins de Terrassa a la Sala d'Actes de l'Institut. Com sabeu aquest és el grup de Gospel del nostre Centre, i està format per professors, mares, pares i alumnes tant de l'Institut de Terrassa com d'altres centres educatius de la ciutat.
Ens varen acompanyar els  Gospelins de Viladecavalls, de l'Institut de Viladecavalls.
Vàrem tenir ocasió de passar una molt bona estona!

Desfilada de Perruqueria i Estètica
Aquest divendres 15, en el marc de les VIII Jornades Tècniques de Formació Professional ha tingut lloc una desfilada de models a càrrec de professores i alumnes de Perruqueria i Estètica del nostre Institut.
Els i les models  eren en la seva majoría alumnes d'ESO del nostre Institut.
Cloenda de les Jornades
El divendres 15 d'abril ha tingut lloc la cloenda de les VIII Jornades Tècniques de Formació Professional a l'Institut de Terrassa després de diverses activitats relacionades amb el foment d'aquesta oferta educativa a Terrassa. Durant dos dies s'han succeït tallers per a alumnes d'ESO, presentació de projectes d'estudiants, debats i taules rodones amb representants del món empresarial i fins i tot una actuació musical. Hi han intervingut Pere Navarro, Alcalde de la ciutat, Joan Lluís Espinós, Subdirector General de Formació Professional, i Lluis Meya, Director de l'Institut de Terrassa.

dissabte, 2 d’abril de 2011

Jornades Tècniques de Formació Professional

Ja s'acosten les Jornades Tècniques de Formació Professional, que tindran lloc els dies 14 i 15 d'abril de 2011. Aquí en teniu el programa:

PROGRAMA DE LES VIII JORNADES TÈCNIQUES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL


14 d’abril:
 • Matí
    • 10:00h-13:00h:    Presentació del Projecte Scalextric que porten a terme els estudiants de Segon Curs del CFGS de Desenvolupament de Productes Electrònics. Durant el transcurs del matí es faran competicions en una pista gegant, de les quals sortirà el finalista que representarà el nostre Centre a la Final de Catalunya.
    • 10:35h-11:30h:    Tallers adreçats a alumnes de 4t d’ESO del nostre centre
    • 11:30h-12:30: Visita dels alumnes de 4t ESO de l’Institut de Vacarisses.
 • Tarda
    • 16:15h-17:30h: Taula rodona sobre Prevenció de Riscos amb la participació dels Srs. Bartolomé Obrador, de Kern Pharma SA, Ramon Batalla de Grup Ivemon Ambulàncies Egara i Albert Soler de la Societat de prevenció de FREMAP.
    • 17:30h-18:30h: Projecció del vídeo Joves emprenedors, i taula rodona sobre la creació d’empreses a Terrassa i el paper en aquest sentit de l’empresa municipal Foment de Terrassa. Hi participaran Domènec Escanilla, Cap del Servei a les Empreses de Foment de Terrassa, SA., Juan Carlos Gea,  soci Fundador de La Pera Limonera i Cristian Cruselles, Responsable de Projectes.
    • 18:30h-19:00h: Descans
    • 19:00h- 20:00h: Presentació del vídeo Professionals de l'Institut de Terrassa, en què alumnes i exalumnes del nostre Institut ens parlaran de la incidència dels estudis professionals en el seu projecte vital i professional, i taula rodona amb la participació de Carme Viñas, coordinadora de Formació Professional del Vallès Occidental.
    • 20:00h-20:30h: Piscolabis Jornades Tècniques
    • 20:30h-21:30h: Actuació musical Gospel-INS Terrassa & Viladecavalls

15 d’abril:
 • 11:15h-11:30h:    Benvinguda del director als professors i alumnes d’altres Centres educatius
 • 11:30h-12:30h: Tallers de formació professional adreçats a alumnes d'altres centres
    • 11:30h-12:30h:    Projecció dels vídeos Joves emprenedors i Professionals de l'Institut de Terrassa, en què joves, alumnes i exalumnes del nostre Institut ens parlaran de la incidència dels estudis professionals en el seu projecte vital i professional. A continuació taula rodona sobre  la creació d’empreses a Terrassa i el paper en aquest sentit de l’empresa municipal Foment de Terrassa. Hi participaran Beatriz Garcia Ferrer, Tècnica del Servei de Creació i Consolidació Empresarial de Foment de Terrassa, SA., Sergi Giner,   Gerent de Losson Couture i Ian Mariano, Director financer de Losson Couture
 • 12:30h:    Passarel·la d'Imatge Personal, en què els i les alumnes d’Estètica Personal i Decorativa i Perruqueria presentaran les seves creacions d’aquesta temporada.
 • 13:00h: Comiat de les Jornades, amb la participació de l’Alcalde de la ciutat i del Director General de Formació Professional.

  Seran unes Jornades molt interessants!
  Hi esteu convidats!

dilluns, 28 de març de 2011

Projectes i competició de Scalextric

En el marc de les VIII Jornades Tècniques de Formació Professional que organitza l'Institut de Terrassa els dies 14 i 15 d'abril de 2011, els estudiants del Cicle Formatiu de Grau Superior de Desenvolupament de Productes Electrònics presentaran els projectes que estan duent a terme en col·laboració amb l'empresa Tecnitoys - Scalextric, concretament:

-Control i monitoratge del consum elèctric dels cotxes amb recàrrega en boxes.

-Monitoratge del temps per volta i limitació de la velocitat màxima del cotxe.

Aquests projectes estan dirigits pels professors Antonio Peidro Villanueva, Francisco Jiménez García i José Francisco Esteve Feliu.
Una de les activitats consistirà en una competició de Scalextric; les eliminatòries tindran lloc la tarda del dimecres 13 d'abril, i la Final el dijous 14 d'abril al matí

Els premis seran:
1. Circuit
2. Cotxe en caixa
3. Cotxe en urna

Hi poden participar alumnes d'ESO, Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà i Cicle Formatiu de Grau Superior. Només hi pot haver 8 alumnes de cada una d'aquestes etapes formatives, per la qual cosa es farà un sorteig entre els que s'apuntin en aquest formulari i es publicarà el llistat de participants admesos el dia 7 d'abril en aquest mateix Bloc, així com l'ordre de les eliminatòries.

El circuit, que consisteix en una pista de 2x5 metres, serà el següent:
Apunta't en aquest formulari:

dissabte, 26 de març de 2011

Concurs fotogràfic "Una mirada al món"

CONCURS FOTOGRÀFIC

“UNA MIRADA AL MÓN”

Us animem a participar en el nou concurs de fotografia convocat per la biblioteca de l’Institut de Terrassa on podreu desenvolupar les vostres capacitats creatives i periodístiques amb imatgesque transmetin alguna situació de la realitat actual.

PARTICIPA-HI!

TENS TEMPS FINS EL 8 D’ABRIL!!

POTS GUANYAR FANTÀSTICS LLIBRES I

ENTRADES DE CINEMA !

Bases del concurs

Cada participant podrà participar al concurs enviant una fotografia o un muntatge de fotografies relacionades entre sí acompanyades d’una frase o breu explicació que resumeixi la intenció de la imatge o imatges.
Tema:
Reflexió sobre alguna situació social, política, cultural..vigent en els nostres dies.
Participants:
Estudiants de primer i segon cicle d’E.S.O, Batxillerat i Cicles formatius, professors, personal no docent i pares.
Tècnica/Format:
Les fotografies es podran presentar en color o blanc i negre i en format paper o digital.
>Paper: Cal entregar la fotografia( mida: 10×15 cm aprox.) dins un sobre tancat amb el seu peu de foto corresponent i acompanyada d’un paper amb el pseudònim, nom i cognoms, curs i grup del participant.
Fora el sobre només s’escriurà el pseudònim.
>Digital: Es presentarà un CD amb les imatges en forma .jpg o similar. A la portada del CD s’escriurà NOMÉS el pseudònim del participant
El CD haurà d’anar dins un sobre tancat acompanyat d’un paper amb el pseudònim, nom i cognoms, curs i grup del participant.
S’adjuntarà un document word amb la breu explicació de les fotografies
Presentació/termini:
El termini de presentació de les fotografies serà fins el 8 d’abril. S’hauran de presentar a la biblioteca de l’institut. Durant el període de presentació les fotografies a concurs es podran veure penjades a la vitrina del passadís i al bloc de la biblioteca:
www.iesterrassa.cat/biblioteca/

JURAT
Els alumnes, professors/es, mares/pares podran votar les fotos que més els agradin deixant un comentari o bé al bloc o bé a la bústia de votacions del concurs que hi haurà a la biblioeca. Una persona només pot votar una vegada. Si es produeix un empat, la comissió de la biblioteca triarà la fotografia guanyadora.
Els guanyadors del concurs s’anunciaran el dia 15 d’abril juntament amb la celebració adelantada de la Diada de Sant Jordi.
PREMIS
Primer premi: Un llibre i tres entrades pel cinema
Segon premi: Un llibre i dues entrades pel cinema
Tercer premi: Un llibre i una entrada pel cinema

Et recomanem que visitis el Bloc de la Biblioteca, on hi trobaràs tot d'informacions interessants.

divendres, 25 de març de 2011

Els alumnes del CFGM de Gestió Administrativa participen al Meeting Point de Rubí


Els alumnes del Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Gestió Administrativa han participat al Meeting Point de Rubí.

Aquesta activitat consisteix en una fira d'empreses simulades en la qual les empreses participants tenen ocasió de presentar el seu producte i establir relacions comercials amb altres empreses.

Els nostres alumnes gestionen l'empresa simulada Personal Display, dedicada al disseny i comercialització de samarretes.

L'organització ha estat a càrrec de les professores del col·legi Regina Carmeli de Rubí, i hi han participat empreses simulades d'aquesta localitat i d'altres com  Sabadell, Badalona o Molins de Rei.

dijous, 17 de març de 2011

Els Cicles Formatius de Perruqueria i Estètica al Carnestoltes de Terrassa!


Les professores i alumnes dels Cicles Formatius de Grau Mitjà de Perruqueria i Estètica van participar al Carnestoltes 2011 de Terrassa.
Va ser una magnífica comparsa i una feina intensa i excel·lent... i per això aquí us en volem deixar unes fotos.
Però encara en trobareu més, i fins i tot un video al seu Bloc a
imatgeinsterrassa.blogspot.com
Visiteu-lo!

divendres, 4 de març de 2011

CONCURS LITERARI SANT JORDI 2011

El Departament de Llengua catalana i literatura i l'AMPA de l'Institut de Terrassa convoquen el concurs literari Sant Jordi 2011.

Els alumnes de Batxillerat i Cicles Formatius hi podeu participar amb un RELAT de tema lliure. L'extensió màxima és una pàgina i podrà anar il·lustrat.

1er premi: 30 €
2on premi: 20 €

A més també podeu presentar una poesia de tema lliure.

1er premi: 30 €

BASES DEL CONCURS
1. Caldrà que els treballs es presentin amb un pseudònim. Adjunt al treball s'hi posarà un sobre, a l'exterior del qual s'hi escriurà el pseudònim i a l'interior el nom i el grup de l'autor.

2. El lliurament dels treballs es farà al Departament de Llengua catalana i Literatura. La data de lliurament serà del 4 al 8 d'abril.

3. El veredicte del Jurat es donarà a conéixer durant l'acte de lliurament de premis que es farà el dia 15 d'abril.

4. El Jurat estarà format pel professorat del Departament de Llengua Catalana i literatura.

5. Els premis consistiran en uns vals de 30 € per als primers i de 20 € per als segons bescanviables per comprar en una botiga de música.

6. Les obres premiades no es tornaran i podran ser publicades a la revista de l'AMPA o en la pàgina web de l'Institut.

7. La participacio en el concurs implica l'acceptació d'aquestes bases.

capestudis(arrova)iesterrassa.cat

dimecres, 2 de març de 2011

CONVOCATÒRIA DE BEQUES DEL MEC PER ESTUDIAR IDIOMES

El domini d'idiomes és cada cop més una exigència per a la inserció laboral. És per això que és important no desaprofitar les oportunitats  per millorar el nivell de competència lingüística.

Per aquest motiu et poden resultar d'interès aquestes convocatòries de beques del Ministeri d’Educació (Beques MEC) per estudiar idiomes a l’estranger: 

http://www.educacion.es/educacion/becas-y-ayudas/para-estudiar/idiomas.html

Si hi esteu interessats/des cal que tingueu present que el termini per sol·licitar-les és força curt, i en el millor dels casos acaba el 30 de març.

En aquest sentit hem rebut una proposta d'una escola d'idiomes de Terrassa, International House, que pensem que pot ser del vostre interès:

Els volem  informar que la nostra escola gestiona la organització d’aquestes estades i que si estan interessats ens poden contactar per demanar més informació sobre les nostres destinacions.  Com que  acostumen a trigar unes setmanes per saber si han concedit la beca o no i per tal de no quedar-se sense plaça, poden fer la reserva i si al final no es concedeix la beca, tornem tots es diners de la inscripció sense cap despesa.

Per a qualsevol consulta, no dubtin a contactar-nos a viatges@ter.ihes.com o bé per telèfon al 93 788 84 62.

La persona de contacte és Carme Soldado
 

dijous, 24 de febrer de 2011

DADES PER A LA PROGRAMACIÓ DE LES PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT


Amb la finalitat de poder disposar d'informació prèvia al període de matrícula de la fase específica de les PAU que ara, opcionalment, poden realitzar els titulats tècnics superiors que vulguin accedir a la universitat, l'Oficina d'Organització de Proves d'Accés a la Universitat ens demana quina és la previsió d'alumnes d'aquest Centre que pensen fer la prova específica de les PAU, amb la matèria o matèries de què es volen examinar.

Per tant aquells alumnes que finalitzareu el Cicle Superior aquest Curs, i que teniu previsió de presentar-vos a les PAU, cal que ompliu aquest formulari abans del dia 3 de març de 2011. Recordeu que en cas de dubte sobre de quines assignatures us podeu matricular us serà útil consultar, en aquest mateix bloc, aquesta entrada, i que a més el Centre us ofereix la possibilitat d'assistir com oients a classes de 2on de Batxillerat de les matèries escollides.

En tot cas es tracta d'una qüestió purament orientativa per una millor organització, per la qual cosa el fet d'escollir assignatures en aquest formulari no et compromet a res, ni té cap incidència pel que fa a la inscripció a les PAU.

dimecres, 23 de febrer de 2011

PREMIS I CONCURSOS

Cada Curs es duen a terme en el nostre Centre, en l'àmbit dels Cicles Formatius, treballs i projectes que són mereixedors d'un reconeixement per la seva qualitat: crèdits de síntesi, projectes empresarials, projectes de final de Cicle...

Aquest Curs els volem donar un protagonisme especial a nivell del nostre Centre del que ja us n'informarem més endavant ; però a més estem segurs que també mereixen una projecció exterior.

És per això que us animem, i us ajudarem, a que us presenteu a premis i Concursos.

Alguns dels que tenim més a l'abast són:

8é Premi Argó 2011

La Universitat Autònoma de Barcelona convoca el 8é Premi Argó a treballs de recerca de batxillerat i a projectes de cicles formatius de grau superior, amb la finalitat de reconèixer l’esforç dels estudiants i d’incrementar els vincles amb els centres d’ensenyament secundari.

Aqui pots consultar les Bases de la convocatòria de 2011

Cultura emprenedora – Foment de Terrassa
L’Ajuntament de Terrassa ha iniciat una nova edició del projecte Cultura Emprenedora que porta a terme l’empresa municipal Foment de Terrassa, des de fa 11 anys, amb l’objectiu d’acostar la cultura emprenedora als joves que estudien mòduls professionals de grau mitjà i superior.

La idea central és apropar la cultura emprenedora als joves que estudien Mòduls Professionals de Grau Mitjà i Superior.

Aquí pots consultar les Bases.

El nostre Centre ja hi està inscrit, i ja hi ha dos grups d'alumnes de Cicles Formatius que hi participaran.

Vols fer-ho tu també?


Nit dels Nous Professionals
La Comissió per a la FP de la patronal catalana Cecot, juntament amb el Consell de la FP de Terrassa, Foment de Terrassa, SA, el Consorci d’Educació de Barcelona, El Consell de la FP de Barcelona i els dels Serveis Territorials del Vallès Occidental, amb el suport del Departament  d’Educació de la Generalitat de Catalunya, us proposa la participació a la sisena edició dels premis de la Nit dels Nous Professionals.

Aquí trobaràs tota la informació.

Els alumnes del CFGM de Gestió Administrativa de l'Institut de Terrassa, que pots veure en la fotografia que il·lustra aquesta entrada, el van guanyar en la seva tercera edició.

Per què no pots fer-ho tu enguany?

capestudiscf(arrova)iesterrassa.cat

dilluns, 21 de febrer de 2011

ASSISTÈNCIA COM A OIENT A CLASSES DE BATXILLERAT

Arran de la nova normativa per a l'accés a la Universitat des de CFGS, en que els estudiants d'aquests Cicles poden presentar-se de forma voluntària a la part específica de les PAU per millorar nota, alguns estudiants ens han plantejat si podrien assistir com a oients a classes d'aquestes assignatures a Batxillerat.
Per tal de poder preveure les necessitats ens interessa saber qui hi pot estar interessat, i en quines assignatures. Ens posarem en contacte amb vosaltres el més aviat possible.

PROVES D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS

Ja s'ha publicat la convocatòria de les proves d'accès als Cicles Formatius de Grau Mitjà i Grau Superior corresponent a 2011.
Trobareu tota la informació al web del Departament d'ensenyament.
Heu d'anar a Inici > Serveis i tràmits > Proves
La inscripció a la prova s'ha de fer per Internet, mitjançant  l'aplicació disponible en aquesta mateixa pàgina.
Alguns dels punts més importants que heu de tenir presents són els següents:

PROVES PER L'ACCÉS A GRAU MITJÀ
Per poder fer la prova d'accés a grau mitjà cal tenir 17 anys o complir-los durant l'any 2011.
Calendari
* Del 14 al 27 de març del 2011: inscripció a les proves
* Fins al 22 de març de 2011:
o presentació de les sol·licituds d'exempció de la competència de llengua catalana i de la part cientifica i tecnològica per voluntariat o haver fet tasques de direcció esportiva d'alt nivell o d'alt rendiment,
o presentació de la sol·licitud d'adequació de la prova a necessitats específiques
* 26 d'abril del 2011: assignació de centre per presentar la documentació i fer la prova
* Del 26 d'abril al 3 de maig del 2011: presentació de la documentació
* Fins al 3 de maig del 2011: presentació de la sol·licitud d’exempció de la part cientifica i tecnològica per experiència laboral, acreditació de competències per haver validat, per experiència professional, unitats formatives, crèdits o mòduls associats a unitats de competència mitjançant el programa "Qualifica't" o per haver cursat amb aprofitament un PQPI.
* 4 de maig del 2011: publicació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses
* Del 4 al 6 de maig del 2011: període per presentar reclamacions
* 9 de maig del 2011: publicació de les llistes definitives de persones admeses i excloses i de les exempcions atorgades
* 10 de maig de 2011: prova
* 19 de maig del 2011: publicació de les qualificacions provisionals
* Del 19 al 24 de maig del 2011: període per presentar reclamacions
* 25 de maig del 2011: publicació de les qualificacions definitives i lliurament dels certificats
* 31 de maig del 2010: termini per presentar una segona reclamació

PROVES PER L'ACCÉS A GRAU SUPERIOR
Per poder fer la prova d'accés a grau superior cal tenir complerts els 19 anys o complir-los durant l'any 2011. També la poden fer les persones que tenen 18 anys (o els compleixen durant l'any 2011) i tenen un títol (o el resguard d'un títol) de tècnic o tècnica del mateix grup d'itineraris al qual pertany el cicle formatiu de grau superior pel qual fan la prova d'accés.

Calendari

 • Del 14 al 27 de març del 2011: inscripció a les proves
 • Fins al 22 de març del 2011:
  • presentació de la sol·licitud d'exempció de llengua catalana,
  • presentació de la sol·licitud d'exempció de la part específica de la prova per experiència laboral, esportiva o en tasques de voluntariat
  • presentació de la sol·licitud d'adequació de la prova a necessitats específiques.
 • 26 d'abril del 2011: assignació de centre per presentar la documentació i fer la prova
 • Del 26 d'abril al 3 de maig del 2011: presentació de la documentació
 • Fins al 3 de maig del 2011: 
  • presentació de la sol·licitud d’exempció de la part comuna de la prova,
  • presentació de la sol·licitud d’exempció de la part específica de la prova pel fet d'al·legar el títol de tècnic/a del mateix grup d’itineraris o per acreditació de competències o superació dels crèdits associats a una unitat de competència
  • presentació de la sol·licitud d’exempció de la matèria específica de química.
 • 4 de maig del 2011: publicació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses a les proves
 • Del 4 al 6 de maig del 2011: període per presentar reclamacions
 • 9 de maig del 2011: publicació de les llistes definitives de persones admeses i excloses i de les exempcions atorgades
 • 17 de maig del 2011: part específica de la prova
 • 18 de maig del 2011: part comuna de la prova
 • 27 de maig del 2011: publicació de les qualificacions provisionals
 • Del 27 al 30 de maig del 2011: període per presentar reclamacions
 • 1 de juny del 2011: publicació de les qualificacions definitives i lliurament de certificats
 • 7 de juny del 2011: termini per presentar una segona reclamació
Les presentacions i reclamacions s'han de fer abans de les 18 h de l'últim dia del termini.

MATERIAL QUE CAL PORTAR PER A LA REALITZACIÓ DE LA PROVA

Consulta aquest llistat

capestudiscf(arrova)iesterrassa.cat