dijous, 22 de desembre de 2011

Normativa per a l'accés a la Universitat per estudiants de CFGS

Tal com sabeu els titulats tècnics poden accedir a la universitat directament i sense obligació de fer cap prova. La seva nota d’accés és la qualificació mitjana obtinguda en el cicle (entre 5 i 10 punts) i té validesa indefinida.
Per accedir a algun estudi de Grau, aquests estudiants poden millorar la nota d’accés si s’examinen de matèries de modalitat de batxillerat vinculades als estudis universitaris que desitgin cursar. Per això, voluntàriament, igual que els estudiants de batxillerat i els estudiants procedents de sistemes educatius estrangers, poden fer exàmens de la fase específica de les PAU.
Us facilitem els links que us podran complementar la informació corresponent pels vostres estudiants interessats:
· Tota la informació sobre les proves pels alumnes de CFGS : http://www.gencat.cat/economia/ur/ambits/universitats/acces/vies/fp/index.html
Contingut de les matèries, estructura dels exàmens, criteris d’avaluació i models d’exàmens de convocatòries anteriors:
www.gencat.cat/universitats/pau
Preinscripció universitària: 
www.gencat.cat/universitats/preinscripcio
Tant la matrícula a les PAU com la preinscripció universitària, s’haurà de fer a través del portal accesnet, on els alumnes que no siguin usuaris caldrà que s’hi registrin: https://accesnet.gencat.cat
Us comuniquem, així mateix, les dates per la convocatòria de juny 2012:
- dies d’examen 12, 13 i 14 de juny
- període de matrícula del 16 al 21 de maig
- per inscriure’s a les proves s’ha d’acreditar tenir superats tots els mòduls del cicle (llevat els de formació pràctica i/o projecte final), mitjançant un certificat del centre, que haurà de ser lliurat abans del dia 4 de juny a l’Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat .
Més informació a:

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada