dissabte, 29 d’octubre de 2011

Formació Ocupacional a l'Institut de Terrassa

En el marc del programa Qualifica't, i del conveni signat entre l'Institut de Terrassa i l'empresa municipal Foment de Terrassa, en el nostre Centre s'impartirà Formació Ocupacional de tres especialitats: administrativa, química i imatge personal.

Els alumnes dels Cursos que es portaran a terme en les nostres instal·lacions no solament adquiriran capacitats professionals, sino que a més podran validar el seu aprenentatge a la Formació Professional reglada.

Estem molt satisfets de col·laborar amb aquest servei que s'ofereix a la Ciutat, i esperem que contribueixi a millorar la ocupabilitat de les persones que assistiran a les classes i, per què no, a obtenir la desitjada inserció laboral.

4 projectes d'innovació MEC aprovats!

El mes d'octubre es va publicar la resolució de la convocatòria de Projectes MEC. Els Departaments de Formació Professional del nostre Institut optaven a la financiació de 6 projectes.

Finalment se n'han aprovat 4, la qual cosa ens converteix en un dels Instituts de Catalunya amb més projectes MEC aprovats, si no el que més.

Estem molt satisfets, i volem felicitar als Departaments i els professors que els van presentar i que els desenvoluparan.

Sabem que ha estat un premi merescut a un treball constant i efectiu; sabem també que si presentar els projectes va ser molt laboriós portar-los a la pràctica  ho serà infinitament més.

Això té un mèrit especial en aquests temps de retallades; tanmateix aquest esforç dels professionals del nostre Institut es justifica per l'objectiu que es persegueix, que és la millora de la formació i la qualificació dels nostres alumnes, i per tant de la seva productivitat a l'empresa i les seves possibilitats d'inserció laboral.

Felicitats pel treball fet, molts ànims pel gran repte que hi ha per endavant en aquests propers mesos, i esperem que aquest sigui el primer pas d'un camí molt llarg i enriquidor.

Els projectes aprovats han estat:

Departament d'Imatge Personal
  • Fomentar i impulsar la Formació Professional d'imatge personal en l'àmbit de la innovació i la iniciativa emprenedora.
  • Actualització professional del professorat i alumnat d'Imatge Personal.
Departament de Química
  • Biorreactors com experiència prèvia i aplicable a la indústria química: disseny, anàlisi, caracterització, muntatge i control
  • Transbiomasa FP: Transferència de coneixement sobre aprofitament energètic de la biomassa en centres de FP.

dimecres, 5 d’octubre de 2011

Compleció de Cicles LOGSE

Compleció d’ensenyaments extingits de formació professional
Els alumnes que han estat matriculats en el centre o bé que provenen de les convocatòries de proves d’obtenció de títols o d’acreditació de competències dels cicles formatius LOGSE ja extingits, poden completar el pla d’estudis iniciat mitjançant les activitats de recuperació i les proves d’avaluació que el centre determini d’acord amb el que estableix en l’Ordre EDU/362/2009, de 17 de juliol, i la Resolució EDU/3982/2010, de 10 de desembre.

En el cas de l'Institut de Terrassa són el CFGM de Gestió Administrativa (LOGSE), i el CFGM d'Equips Electrònics de Consum (LOGSE)

Es pot inscriure a les proves d'avaluació per superar els crèdits extingits l'alumnat que amb anterioritat hagi estat escolaritzat al Cicle.

Les proves d'avaluació s'han de fer durant els dos cursos següents a l'extinció del cicle formatiu al centre.

La inscripció a les proves d'avaluació s'ha de dur a terme:

a) De l'1 al 15 d'octubre. Permet participar en les convocatòries de novembre i d'abril. L'alumnat ha de confirmar, amb l'antelació i forma que determini cada centre, l'assistència o la renúncia a la segona convocatòria. La inscripció es farà amb el corresponent model que facilitarà la Secretaria del centre a demanda de l'interessat.

b) De l'1 al 15 de març. Permet participar en la convocatòria d'abril.

Les proves d'avaluació s'han de dur a terme:

a) Per a la convocatòria de novembre, entre l'1 i el 30 de novembre.

b) Per a la convocatòria d'abril, entre l'1 i el 30 d'abril.

Un cop feta la inscripció es penjarà el calendari de les proves en aquest mateix Bloc.