dimecres, 5 d’octubre de 2011

Compleció de Cicles LOGSE

Compleció d’ensenyaments extingits de formació professional
Els alumnes que han estat matriculats en el centre o bé que provenen de les convocatòries de proves d’obtenció de títols o d’acreditació de competències dels cicles formatius LOGSE ja extingits, poden completar el pla d’estudis iniciat mitjançant les activitats de recuperació i les proves d’avaluació que el centre determini d’acord amb el que estableix en l’Ordre EDU/362/2009, de 17 de juliol, i la Resolució EDU/3982/2010, de 10 de desembre.

En el cas de l'Institut de Terrassa són el CFGM de Gestió Administrativa (LOGSE), i el CFGM d'Equips Electrònics de Consum (LOGSE)

Es pot inscriure a les proves d'avaluació per superar els crèdits extingits l'alumnat que amb anterioritat hagi estat escolaritzat al Cicle.

Les proves d'avaluació s'han de fer durant els dos cursos següents a l'extinció del cicle formatiu al centre.

La inscripció a les proves d'avaluació s'ha de dur a terme:

a) De l'1 al 15 d'octubre. Permet participar en les convocatòries de novembre i d'abril. L'alumnat ha de confirmar, amb l'antelació i forma que determini cada centre, l'assistència o la renúncia a la segona convocatòria. La inscripció es farà amb el corresponent model que facilitarà la Secretaria del centre a demanda de l'interessat.

b) De l'1 al 15 de març. Permet participar en la convocatòria d'abril.

Les proves d'avaluació s'han de dur a terme:

a) Per a la convocatòria de novembre, entre l'1 i el 30 de novembre.

b) Per a la convocatòria d'abril, entre l'1 i el 30 d'abril.

Un cop feta la inscripció es penjarà el calendari de les proves en aquest mateix Bloc.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada