dijous, 22 de desembre de 2011

L'Institut de Terrassa ha obtingut la carta universitària Erasmus


Aquest mes de desembre l'Institut de Terrassa ha rebut la CARTA UNIVERSITARIA ERASMUS (CUE), document que ens autoritza per realitzar accions de mobilitat a l'estranger amb alumnes de Cicles Formatius de Grau Superior dins de la Unió Europea fins el curs 2013-14. El alumnes seleccionats podran realitzar parcial o totalment les pràctiques a les empreses de qualsevol país de la Unió Europea. La durada de l'estada de l'alumne serà d'un mínim d'un mes i pot arribar fins els set mesos.
Amb accions d'aquest tipus l'Institut de Terrassa té la intenció de potenciar la sortida a l'exterior dels seus alumnes un cop hagin acabat el cicle.
El finançament d'aquestes estades es farà en gran part per part de les beques Erasmus, gestionades pel Departament d'Ensenyament.

Normativa per a l'accés a la Universitat per estudiants de CFGS

Tal com sabeu els titulats tècnics poden accedir a la universitat directament i sense obligació de fer cap prova. La seva nota d’accés és la qualificació mitjana obtinguda en el cicle (entre 5 i 10 punts) i té validesa indefinida.
Per accedir a algun estudi de Grau, aquests estudiants poden millorar la nota d’accés si s’examinen de matèries de modalitat de batxillerat vinculades als estudis universitaris que desitgin cursar. Per això, voluntàriament, igual que els estudiants de batxillerat i els estudiants procedents de sistemes educatius estrangers, poden fer exàmens de la fase específica de les PAU.
Us facilitem els links que us podran complementar la informació corresponent pels vostres estudiants interessats:
· Tota la informació sobre les proves pels alumnes de CFGS : http://www.gencat.cat/economia/ur/ambits/universitats/acces/vies/fp/index.html
Contingut de les matèries, estructura dels exàmens, criteris d’avaluació i models d’exàmens de convocatòries anteriors:
www.gencat.cat/universitats/pau
Preinscripció universitària: 
www.gencat.cat/universitats/preinscripcio
Tant la matrícula a les PAU com la preinscripció universitària, s’haurà de fer a través del portal accesnet, on els alumnes que no siguin usuaris caldrà que s’hi registrin: https://accesnet.gencat.cat
Us comuniquem, així mateix, les dates per la convocatòria de juny 2012:
- dies d’examen 12, 13 i 14 de juny
- període de matrícula del 16 al 21 de maig
- per inscriure’s a les proves s’ha d’acreditar tenir superats tots els mòduls del cicle (llevat els de formació pràctica i/o projecte final), mitjançant un certificat del centre, que haurà de ser lliurat abans del dia 4 de juny a l’Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat .
Més informació a:

Trobada d'empreses simulades a l'Institut de Terrassa

El passat dijous 15 de desembre es va celebrar una trobada comercial d'empreses simulades a l'Institut de Terrassa. Hi van participar els Instituts Agustí Serra i Les Termes de Sabadell, Badia de Badia del Vallès, J.V.Foix de Rubí i l'amfitrió, l'Institut de Terrassa.
La simulació d'empreses és una activitat consistent en que els alumnes creen i gestionen la seva pròpia empresa, que es relaciona amb moltes d'altres en una xarxa social a Internet.
Els alumnes de Segon Curs del Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Gestió Administrativa desenvolupen aquesta activitat en la xarxa Empresaula, de la que en formen part 25 Instituts d'arreu de Catalunya i Navarra, amb 70 empreses simulades.
Les empreses participants en aquesta trobada varen ser: 
  • A la carta de l'Institut J.V. Foix de Rubí
  • Aika de l'Institut J.V. Foix de Rubi
  • BBB Office de l'Institut de Terrassa
  • Cideal de l'Institut Agustí Serra de Sabadell
  • EPIS Badia de l'Institut Badia de Badia del Vallès
  • PRL de l'Institut de Terrassa
  • Tot Informàtica de l'Institut Les Termes de Sabadell
  • Uniseg de l'Institut Agustí Serra de Sabadell
Aquest és el reportatge que es va emetre pel canal de televisió Terrassa Vallès.