dimecres, 9 de febrer de 2011

NOVA ORDENACIÓ DE L’ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER A ALUMNES DE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

El 17 de desembre de 2010 es va publicar al BOE l’ordre EDU/3242/2010 per la qual es determina el contingut de la fase específica de la prova d’accès a la universitat que podran realitzar els alumnes de CFGS.

Es pot consultar en aquest enllaç.

Hem cregut oportú fer algunes puntualitzacions sobre aquesta prova, que fa referència només a la part específica de les Proves d'Accès a la Universitat, i no a la part general, que els estudiants de Batxillerat sí que han de fer però els de CFGS no.

Això significa que es tracta de matèries lligades als estudis universitaris que es volen cursar, i a més a més que es pot escollir entre un ventall d'assignatures que podràs veure més endavant, concretament en el punt d:

a) Es tracta d'una prova obligatòria per als estudiants de CFGS? No, es voluntària i la seva finalitat és millorar la nota en l’accès a determinats ensenyaments universitaris. És molt important tenir en compte que amb aquest model els estudiants procedents de CFGS poden accedir a una nota de 14, igual que els de Batxillerat, mentre que en l'anterior, degut a que les ponderacions eren inferiors, només podien arribar a 12.

b) És convenient de fer-la? En molts casos sí, ja que pot pujar la nota i en cap cas disminuir-la; tanmateix cal dir que, com veurem més endavant, també hi ha molts casos en que no seria necessària. Cal analitzar-ho en funció de la nota de tall requerida per l'accès als estudis universitaris escollits.

c) Com puc saber les notes de tall del passat Curs per saber en quina mesura em convé fer la prova?

Pots consultar les notes de tall de juny de 2010 en aquest arxiu.

Per tal d’interpretar la informació que hi trobaràs cal tenir present que la nota de tall és sobre 14 punts ja que la nota d’admissió es calcula de la següent manera:

Nota d'admissió = Nota d'accés + a M1 + b M2

La nota d’accés és la mitjana obtinguda en els estudis.

M1, M2 = les dues qualificacions de matèries superades a la fase específica que, un cop ponderades, proporcionin una millor nota d’admissió

a, b = paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2)


Exemple: Un estudiant de CFGS amb una nota mitjana de 8,5 en els seus estudis, i un 7 i un 5 respectivament en cada una de les assignatures de la fase específica, si aquestes tenen una ponderació de 0,2 obtindria  8,5 + 0.2*7 + 0.2*5 = 10.9

d) Com puc saber entre quines assignatures puc escollir per examinar-me, i quins són els paràmetres de ponderació per a cada assignatura? En aquest arxiu trobaràs les assignatures entre les quals pots escollir i les ponderacions; com veuràs depenen dels estudis escollits i de la Universitat i com hem dit anteriorment són 0,1 o 0,2.

e) Sobre quins temaris versarà la prova? El temari d'aquestes assignatures segons l'Ordre esmentada és el corresponent a Segon Curs de Batxillerat.
En aquest enllaç pots trobar enunciats d'examens, les solucions i els criteris d'avaluació de cada matèria.

f) De quantes assignatures et pots examinar? D’un màxim de tres matèries, de les quals només comptarà la nota d’aquelles dues que, un cop ponderades, proporcionin una millor nota d’admissió.


g) Quin és el calendari de les proves? Seran el 15, 16 i 17 de juny i el 6, 7 i 8 de setembre. El calendari d’inscripció és el que figura en aquest arxiu.

Segons les instruccions rebudes de l'Oficina d'Organització de les PAU els estudiants de CFGS, pel que fa a la convocatòria de juny:
-          s’examinaran els dies 15, 16 i 17 de juny;
-          NO hauran de fer prematrícula;
-          tindran un període específic de MATRÍCULA del 16 al 23 de maig;
-          per inscriure’s a les proves han d’acreditar tenir superats tots els mòduls del cicle (llevat els de formació pràctica  i/o projecte final), mitjançant un certificat del centre, que haurà de ser lliurat abans del dia 6 de juny.


h) A quins estudis pots tenir accès? Als que trobaràs a correspondencies CFGS_ graus i que, com veuràs,  depenen del Cicle cursat.

i) Un cop a la Universitat, es mantenen les convalidacions per als estudiants de CFGS? Sí, i pots consultar-les en aquest enllaç.

j) Necessito més informació! La podràs trobar en aquestes pàgines web:
Universitat - PAU
Accesnet
Els tècnics titulats i l'accès a la Universitat a partir de la preinscripció 2011

També et pots adreçar a:

Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat (s)
Pl. Bonsuccés, 5-6
08001 Barcelona
Tel. 932 230 323 / 932 232 591
Correu electrònic: accesnet.cur@gencat.cat

EXEMPLE 1:

Alumne de l’Institut de Terrassa que ha cursat el CFGS d’Administració i Finances, i té una nota mitjana de 7,5. Vol cursar Administració i Direcció d’empreses a la UAB. Ha decidit de fer la prova de la part específica de les PAU de tres assignatures: Economia de l’empresa, Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials i Literatura Catalana de les que ha obtingut respectivament un 8,4. un 4,5 i un 5.

Quina és la seva nota d'admissió a la Universitat?


Nota d’admissió = 7,5 + 0,2 * 8,4 + 0,1*5 = 9,68


Fixa’t en que la nota de Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials no ha comptat ja que és inferior a 5. D'altra banda la ponderació d’Economia de l’empresa a la UAB és de 0,2, i la de Literatura catalana de 0,1 segons la taula de ponderacions que pots consultar al punt d.

Podria entrar a la UAB per fer aquests estudis segons les notes de tall del passat Curs ?

Sí, i de sobres, perque va ser un 8,235. Per tant és convenient que hagi efectuat la part específica de les PAU, ja que sense aquesta part la seva nota d'admissió seria només de 7,5 inferior, per tant, a la nota de tall requerida a la UAB.


Què hagués passat en cas que hagués suspés Literatura catalana?
Res, ja que en aquest cas la seva nota d’admissió seria 7,5 + 1,68 = 9,18, que encara és superior a la nota de tall.

Podria accedir a la Universitat en cas de no efectuar la part específica de les PAU o suspendre en totes les assignatures de la part específica?


Sí. En aquest cas la seva nota d’admissió seria 7,5, això és, la mitjana obtinguda en els seus estudis ja que no obtindria cap puntuació de la part específica. Podria accedir a la Universitat, però no a Administració i Direcció d’empreses - UAB. 
Però, per exemple, podria accedir al mateix Grau a la Universitat de Barcelona, ja que va tenir una nota de tall de 7,040, o a l’EUNCET (Terrassa), la Universitat de Lleida i Universitat de ViC en que va ser de 5. A més també podria accedir a molts altres graus que tenen una nota de tall inferior a 7,5, per exemple Comptabilitat i Finances a UAB - Sabadell que té una nota de tall de 5. D’altra banda també podria optar per la UOC


EXEMPLE 2:
Alumne d'un CFGS de Química de l'Institut de Terrassa que es vol matricular a Enginyería Química a la UAB. Podria fer-ho amb les notes de tall de juny de 2010 sense fer la part específica de les PAU si la seva nota mitja és un 7,2?

Sí. Si es manté la nota de tall de juny de 2010 no necessita fer la part específica de les PAU, ja que a la UAB la nota de tall va ser de 5. Tampoc caldria en d'altres Universitats, com ara la Universitat de Barcelona (nota de tall 6,746), però sí a  la UPC (nota de tall 7,566)

 capestudiscf(arrova)iesterrassa.cat


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada