dimecres, 9 de gener de 2013

Accés a la Universitat per CFGSUs volem recordar el procès per tal que els Titulats Tècnics de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) pugueu pujar nota a les PAU per accedir a la universitat.

Tal com sabeu els titulats tècnics poden accedir a la universitat directament i sense l’obligació de fer cap prova. La seva nota d’accés és la qualificació mitjana obtinguda en el cicle (entre 5 i 10 punts) i té validesa indefinida.

Per accedir a algun estudi de Grau, els estudiants podeu millorar la nota d’accés si us examineu de matèries de modalitat de batxillerat vinculades als estudis universitaris que desitgin cursar. Per això, voluntàriament, igual que els estudiants de batxillerat i els estudiants procedents de sistemes educatius estrangers, podeu fer exàmens de la fase específica de les PAU.

Us facilitem els links que us podran complementar la informació:

  • Contingut de les matèries, estructura dels exàmens, criteris d’avaluació i models d’exàmens de convocatòries anteriors: www.gencat.cat/universitats/pau
Tant la matrícula a les PAU com la preinscripció universitària, s’haurà de fer a través del portal accesnet, on els alumnes que no siguin usuaris caldrà que s’hi registrin:https://accesnet.gencat.cat

Us comuniquem, així mateix, les dates per la convocatòria de juny 2013:

- dies d’examen 11, 12 i 13 de juny

- període de matrícula del 15 al 21 de maig


- per inscriure’s a les proves s’ha d’acreditar tenir superats tots els mòduls del cicle (llevat els de formació pràctica i/o projecte final), mitjançant un certificat del centre, que haurà de ser lliurat (últim dia 3 de juny) a l’Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat . Aquest certificat l'expedirà el nostre centre directament.

Seguirem en contacte amb el vostre centre al llarg del curs per anar explicant-vos les novetats i procediments que s’hauran de seguir per fer-ho tot el més àgil possible.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada