dimarts, 20 de març de 2012

Les proves d'accés a CFGS per estudiants que aquest Curs acaben un CFGM

Hem rebut des de Direcció General una informació que aclareix la situació dels alumnes que acaben aquests Curs un CFGM i es presenten a la Prova d'Accés a Cicles Formatius de Grau Superior:

És possible que part de l'alumnat que enguany finalitza un grau mitjà tingui 19 anys complerts o els compleixi abans d'acabar l'any i desitgin presentar-se a la prova d'accés. Per edat ho poden fer, evidentment. 

Atès que ara, en el moment de la inscripció telemàtica, i en el mes proper, a l'hora de portar la documentació a l'institut on els correspongui examinar-se, no tenen encara acabat el cicle de grau mitjà, no diposen del requisit (títol de tècnic, a demostrar amb el títol o resguard de títol) per a gaudir de l'exempció de la part específica i per tant hauran de fer la prova completa.

Situacions que poden donar-se:

a. S'EXAMINA DE LA PROVA COMPLETA I APROVA. 

En aquest cas obtindrà el dia 29 de maig un certificat de superació de la prova que li permetrà presentar la preinscripció a determinats cicles de grau superior (en funció de les específiques que hagi fet) per al curs proper.

b. S'EXAMINA DE LA PROVA COMPLETA, LA SUSPÈN I APROVA LA PART COMUNA. En aquest cas obtindrà el dia 29 de juny un certificat de superació de la part comuna de la  prova. Evidentment, per la data en què se li lliura el certificat, no haurà pogut presentar preinscripció per al curs proper.
Si ha completat i aprovat el cicle formatiu de grau mitjà que estava cursant, en la junta d'avaluació final ordinària hi quedarà constància en l'acta i, en la darrera setmana de juny (el dia concret dependrà de la organització de la secretaria de cada centre docent) podrà sol·licitar el títol de tècnic. 

Amb els dos documents (certificat de superació de la part comuna i resguard de títol de tècnic) pot sol·licitar l'exempció total al Departament d'Ensenyament. En aquestes dates, aquest tipus de sol·licituds té prioritat i es resol de forma molt ràpida, de manera que en una setmana o deu dies pot tenir la resolució d'exempció total. 
Amb això ens situem en unes dates en què no només s'ha acabat el procés de preinscripció, baremació, reclamació i adjudicació, sino que també ja s'ha formalitzat la matrícula (en tot aquest procés em refereixo a centres públics o centres privats concertats). La via que els queda a aquestes persones és la cerca de les vacants que hagin pogut quedar en els centres on tenen autoritzat el cicle formatiu que volen cursar.

c. S'EXAMINA DE LA PROVA COMPLETA, LA SUSPÈN I NO APROVA TAMPOC LA PART COMUNA.  

Ni tindrà certificat de superació ni podrà sol·licitar l'exempció total.

d. S'EXAMINA DE LA PART COMUNA I NO ES PRESENTA A LA PART ESPECÍFICA. 

El resultat seria el mateix que el descrit en l'apartat b.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada