dimecres, 13 de juny de 2012

Ajuts per a projectes educatiusL'Ajuntament de Terrassa ha decidit convocar, per al curs 2012-13, un concurs per premiar l’elaboració de projectes educatius que es puguin disposar per a l’ús dels centres educatius en particular i per la ciutadania en general, mitjançant la seva incorporació al Portal Educatiu i, si s’escau, la seva publicació

Els temes sobre els quals hauran de tractar els projectes poden estar adreçats a qualsevol etapa o nivell educatiu i haurien de referir-se a algun/s dels següents aspectes:

  • Aplicació al medi de la ciutat de Terrassa, tenint com a referent el desenvolupament d’eixos transversals, de potenciació de valors democràtics, del coneixement de la ciutat, la seva història, la seva cultura popular i la seva diversitat.
  • Els diferents continguts de les àrees curriculars i la seva adaptació a les competències bàsiques,
  • Projectes que impliquin una millora específica o global dels centres educatius,
  • Projectes que impliquin espais de coordinació i col·laboració entre centres d’etapes
  • educatives diferents,
  • Unitats didàctiques de programació i especialment les de caràcter interdisciplinar, altres activitats educatives, especialment les que tinguin en compte la col·laboració amb les entitats de la ciutat.

La distribució d’aquestes premis es farà d’acord amb el següent detall:

Premis que podran oscil·lar entre els 600 € com a mínim i els 5.100 € com a màxim.
En cap cas l’import total de tots els premis concedits per la comissió podrà superar
els 7.220 €.


Les sol·licituds, acompanyades dels projectes corresponents i qualsevol altre document
que es vulgui lliurar, s'hauran de presentar al Registre del Patronat Municipal d’Educació fins el
26 d’octubre de 2012.


Podeu llegir les bases de la convocatòria i la instància de sol·licitud en els següents enllaços:

Bases

Instància

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada